Download

Resultaat presentaties
Records
Percentages
Invuldatum
Download

De resultaten van de enquête response worden online getoond. U kunt de data ook downloaden en vervolgens in uw eigen statistische software bewerken.

De data is beschikbaar in de volgende formaten, klik op de link om de download te starten.
Excel Het bestand krijgt de extensie '.xls' en kan geopend worden in Excel.
Text Het bestand krijgt de extensie '.txt' en kan geopend worden in alle teksteditors zoals Word of Notepad.
Dit bestand kan worden geimporteerd in SPSS.