Privacybeleid

EVI Software B.V. verbindt zich ertoe uw online-privacy te beschermen. In onderstaande verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld bij gebruik van EnqueteViaInternet.nl.

Welke persoonlijke identificeerbare gegevens verzamelt EVI Software B.V. over mij?

EVI Software B.V. verzamelt gegevens op verschillende manieren vanaf verschillende onderdelen van ons netwerk van websites. Sommige persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u registreert. Tijdens de registratie vraagt EnqueteViaInternet.nl u naar uw naam, e-mailadres en adres. Zodra u zich hebt geregistreerd, bent u niet meer anoniem bij EVI Software B.V. U kiest een gebruikersnaam dat u zult gebruiken om toegang te krijgen tot de verschillende beveiligde gebieden van de site. Ook als u contact opneemt met EVI Software, kunnen wij de gegevens van deze correspondentie bijhouden. Telkens wanneer EnqueteViaInternet.nl persoonlijke informatie verzamelt, proberen wij op die pagina een koppeling naar dit Privacybeleid te voorzien.

Wat zijn cookies en hoe worden ze door EVI Software B.V. gebruikt?

Als onderdeel van het aanbieden van aanpasbare en op maat gemaakte diensten kan EnqueteViaInternet.nl cookies gebruiken om informatie over u op te slaan en soms te traceren. Een cookie bestaat uit een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. In sommige gedeelten van EnqueteViaInternet.nl, waar u moet inloggen of die aanpasbaar zijn, kan het zijn dat u cookies moet accepteren.

Wie verzamelt de gegevens?

Als u op EnqueteViaInternet.nl bent en er worden u persoonlijke gegevens gevraagd, deelt u die informatie alleen met EVI Software B.V., tenzij dit specifiek anders wordt vermeld. Als de gegevens door een andere onderneming dan EVI Software B.V. worden verzameld en/of bewaard, wordt u hiervan op de hoogte gebracht voordat de gegevens worden verzameld of overgedragen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld, kunt u ervoor kiezen de overdracht niet toe te staan door die specifieke service niet te gebruiken.

Met wie deelt EVI Software B.V. mijn informatie?

Als algemene regel zal EVI Software B.V. niets van uw persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken tenzij wij uw toestemming hebben of in speciale omstandigheden, zoals wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of in de hieronder beschreven omstandigheden. Raadpleeg de Gebruiksovereenkomsten voor meer gedetailleerde informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld.

EVI Software B.V. kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan zakenpartners of sponsors, maar dit wordt specifiek beschreven voordat de gegevens worden verzameld of overgedragen. Als uw persoonlijke gegevens ooit zouden worden gedeeld, brengen wij u hiervan op de hoogte voordat we de gegevens verzamelen of overdragen.

Volgens vertrouwelijkheidsovereenkomsten mag EVI Software B.V. gebruikersgegevens vergelijken met gegevens van derden. EVI Software B.V. maakt ook verzamelde gebruikersstatistieken bekend (bijvoorbeeld, 45 % van onze gebruikers zijn vrouwen) om onze diensten te beschrijven aan mogelijke toekomstige partners, adverteerders en andere derden en voor andere wettelijke doeleinden.

EVI Software B.V. kan ook accountinformatie bekendmaken in speciale gevallen wanneer we reden hebben om te geloven dat het bekendmaken van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, contact op te nemen met iemand of een wettelijke actie te ondernemen tegen iemand die mogelijk de gebruikersvoorwaarden van EnqueteViaInternet.nl overtreedt of die mogelijk schade berokkent aan de rechten of het eigendom van EVI Software B.V., andere EVI Software-gebruikers of andere personen die door dergelijke activiteiten schade kunnen oplopen, of iemand die deze rechten of eigendommen (opzettelijk of onopzettelijk) verstoort. EVI Software kan accountgegevens bekendmaken of openen wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist en voor administratieve en andere doeleinden die we noodzakelijk achten om onze producten en diensten te onderhouden, bij te werken en te verbeteren.

Welke opties heb ik met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verdelen van mijn gegevens?

Alleen EVI Software B.V. zal u directe mailings sturen en dit alleen als u hebt aangegeven dat u geen bezwaar hebt tegen deze aanbiedingen. EVI Software B.V. zal aan niemand gebruikersgegevens verkopen of verhuren.

U hebt ook opties met betrekking tot cookies. Door de voorkeuren van uw browser te wijzigen, hebt u de keuze uit de volgende opties: alle cookies accepteren, waarschuwen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of alle cookies weigeren. Als u ervoor kiest alle cookies te weigeren, kunt u EnqueteViaInternet.nl echter niet gebruiken.

Welke beveiligingsmaatregelen werden genomen om verlies, misbruik of wijziging van mijn gegevens te voorkomen?

Uw accountgegevens zijn door een wachtwoord beveiligd zodat u de enige bent die toegang heeft tot deze persoonlijke informatie.

Wij raden u aan uw wachtwoord geheim te houden en aan niemand bekend te maken. EVI Software B.V. zal u nooit uw wachtwoord vragen tijdens een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail. Denk er ook aan u af te melden van EnqueteViaInternet.nl en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw werk. Zo bent u er zeker van dat anderen geen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie als u een computer met iemand anders deelt of als u een computer op een openbare plaats, zoals in een bibliotheek of internetcafé, gebruikt.

Telkens wanneer EVI Software B.V. omgaat met persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven zal EVI Software B.V., ongeacht waar zich dit voordoet, stappen ondernemen om te garanderen dat uw gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden en dit Privacybeleid worden behandeld.

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet als gegarandeerd 100 % veilig worden beschouwd. Hoewel we er altijd naar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan EVI Software B.V. daarom de veiligheid van gegevens die u naar ons verzendt vanaf onze online producten of diensten niet garanderen. U doet dit op eigen risico. Zodra we uw gegevens ontvangen, stellen we alles in het werk om de veiligheid daarvan op onze systemen te garanderen.

Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy?

Denk eraan dat persoonlijke gegevens die vrijwillig online worden bekendgemaakt - zoals op berichtenborden, via e-mail of in chatgebieden - door anderen kunnen worden verzameld en gebruikt. In het kort betekent dit dat persoonlijke gegevens die u online verzendt, toegankelijk zijn voor het publiek en dat u ongewenste berichten van anderen kunt ontvangen. U bent uiteindelijk als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en/of accountgegevens. Wees altijd voorzichtig en ga verantwoordelijk te werk wanneer u online bent.

Aanvullende informatie

Vragen met betrekking tot deze verklaring kunt u richten tot info@evisoftware.nl.