Piping

Piping is een techniek om de antwoorden die worden gegeven door een respondent(e) in latere vragen terug te laten komen. Op deze pagina staat een handleiding hoe piping is te gebruiken in een enquete.

Notatie

De notatie voor het gebruik van piping ziet er ingewikkeld uit. Wellicht is een voorbeeld de beste manier om het te begrijpen. Onderaan deze pagina vindt u daarom een voorbeeld uitgewerkt.
Code Wordt vervangen door
$$$ Response("VraagCode") $$$ eerste aangekruiste antwoord van de vraag met code "VraagCode"
$$$ Response("VraagCode", 3) $$$ derde aangekruiste antwoord van de vraag met code "VraagCode"
De piping codes kunt u zowel in de stelling als de opties van een vraag gebruiken.

Voorbeeld

Wanneer de volgende vraag, met vraagcode "P1_V1", is opgenomen in uw enquete
Piping voorbeeld 1
dan kunt u in een vervolg vraag naar het ingevulde antwoord refereren door in de tekst de code $$$ Response("P1_V1") $$$ op te nemen. Bijvoorbeeld:
Piping voorbeeld 2
Tijdens het invullen van de enquête wordt de code $$$ Response("P1_V1") $$$ in de stelling van vraag "P2_V1" vervangen door het aangekruiste antwoord van de eerdere vraag "P1_V1".
In deze voorbeeld enquête ziet u piping in de praktijk: piping enquete.