Afbeeldingen

In uw enquete enquête kunnen uw eigen afbeeldingen en logo's worden getoond. Voor het gebruik van afbeeldingen zijn er twee zaken van belang.

Beheer van afbeeldingen

Voordat een afbeelding kan worden gebruikt in een enquête is het noodzakelijk dat deze afbeelding is opgeslagen op de website.
In het Enquetebeheer gedeelte van EnqueteViaInternet.nl bevindt zich de pagina Afbeeldingen. Hier kunt u afbeeldingen van uw eigen computer kopieren naar de enquête website.

Invoegen van afbeeldingen

Tijdens het aanmaken van de enquêteswordt de tekst ingevoerd in een 'Rich-text' invoerscherm. Met de Afbeelding knop knop kan een afbeelding in de tekst worden geplaatst.
multimedia