Afbeelding
Geachte heer, mevrouw,

Als houder of manager van één of meerdere kindercentra ontvangt u met enige regelmaat rapportages over de kwaliteit van de kinderopvang op basis van de wetgeving. Dit inspectierapport wordt opgesteld door de GGD en wordt verstuurd aan de gemeente waar uw voorziening voor kinderopvang is gevestigd.

Wij willen bij GGD GHOR Nederland graag uw mening horen over de kwaliteit van het inspectierapport. Voldoet de manier waarop in het inspectierapport verslag wordt gedaan van het inspectiebezoek en de bevindingen? Herkent u hierin uw kinderopvang? Welke hiaten ervaart u en wat zijn wensen voor verbetering?

De vragenlijst gaat niet over (de juistheid van) het oordeel van de toezichthouder, maar over de kwaliteit van het inspectierapport; leesbaarheid, samenhang, presentatie en herkenbaarheid van uw vestiging.

U kunt de vragen beantwoorden in algemene zin, op basis van uw ervaring vanuit één of meerdere bezoeken. De vragen hebben betrekking op het jaarlijks onderzoek. Verschil van inzicht over een zienswijze of handhaving vanuit de gemeente maken geen deel uit van het onderzoek.  
 
Het onderzoek bestaat uit vragen over beschouwing, indeling, eenduidigheid, beschrijvingen en handhavingsadviezen in het inspectierapport en de samenvatting in het LRK (In-één-oogopslag) Het betreft kinderopvang en/of gastouderopvang. Het invullen van het onderzoek kost ongeveer 15 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt. 

We vragen u  de enquête voor 14 december 2019 in te vullen.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Fred van der Wal: fvanderwal@ggdghor.nl, voor technische vragen met Marjolein Brink: mbrink@ggdghor.nl.
 
In ieder geval hartelijk dank voor uw medewerking.
 
 

Enkele achtergrondgegevens over uw organisatie

 
 
 
Aantal in LRK geregistreerde kindercentra aangesloten bij uw organisatie 
Aantal kindplaatsen 
Voor Gastouderbureaus: aantal bemiddelingen