Afbeelding

WOONBEHOEFTEONDERZOEK BERGSCHENHOEK EN BERKEL EN RODENRIJS 2020


Fijn dat u meedoet aan deze enquête! Bij voorbaat danken wij u voor uw deelname.


De gemeente Lansingerland wil graag weten of er bij de inwoners van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs behoefte is aan nieuwbouw in hun kern en zo ja voor welke doelgroepen. We verzoeken u de vragen zo realistisch mogelijk in te vullen en rekening te houden met uw eigen situatie en mogelijkheden op dit moment.

We verwerken alle gegevens anoniem en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en worden na afronding van het onderzoek binnen 4 weken vernietigd.
Op deze vragenlijst en de door u ingevoerde gegevens zijn de privacy- & gebruikersvoorwaarden van EVI B.V.(https://www.enqueteviainternet.nl/Home/Privacy.aspx en https://www.enqueteviainternet.nl/Home/Terms.aspx) en die van Stec Groep (http://stec.nl/privacyverklaring.pdf ) van toepassing.