Afbeelding
Deze vragenlijst is voor alle ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar in Landsmeer.

Hiermee wil de gemeente Landsmeer samen met de GGD peilen of ouders opvoedondersteuning willen en zo ja, hoe ze dat willen.

Doordat je meedoet aan dit onderzoek kunnen we het aanbod beter afstemmen op de behoeften van de ouders in Landsmeer.

Invultijd: ongeveer 5 minuten.

 
 

Wat zijn de vier cijfers van je postcode?

 
 
 
 
  
 
 Hoeveel kinderen heb je?   
 
1
2
3
4
5 of meer
 
  
 
 

Hoe oud is jouw kind/zijn jouw kinderen?

 
 
 
 
  
 
 Heb je weleens vragen, zorgen of twijfels over de opvoeding of de ontwikkeling van je kind(eren)?  (bijvoorbeeld omgaan met regels en grenzen/leren luisteren, eten, slapen, zindelijkheid en social media gebruik)   
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Waar heeft dit betrekking op? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 

 
 
 
Eten
Slapen
Zindelijkheid
Omgaan met regels en grenzen/leren luisteren (ongehoorzaamheid)
Omgang/ruzies tussen broers en zussen
Sociaal contact/vriendschap (geen of verkeerde (invloed) vrienden)
Pesten
Onzekerheid/angst
Depressie/teruggetrokken gedrag
Emotieregulatie (boos of gefrustreerd gedrag)
Stelen, liegen, vandalisme
Seksualiteit
Gebruik van genotsmiddelen (roken, alcohol, (soft)drugs)
Social media gebruik
Gevolgen van (echt)scheiding
Zorgen of spanningen in de thuissituatie
Anders; namelijk: 
 
  
 
 

Wat doe je met deze vragen (of zorgen of twijfels)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 
 
 
Ik bespreek het met iemand in mijn omgeving (partner, familie, vrienden)
Ik zoek zelf advies en informatie op internet
Ik vraag professionele hulp (bijvoorbeeld van de huisarts, jeugdverpleegkundige of een pedagoog)
Anders, namelijk: 
 
  
 
 

Aan welke professional(s) vraag je hulp? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 
 
 
De jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau
Een pedagogisch adviseur van de GGD
De huisarts
De schoolmaatschappelijk werker
Iemand anders, namelijk: 
 
  
 
 Help tekst

Zou je voor je vragen over de opvoeding het opvoedspreekuur (op afspraak) willen bezoeken?

 
 
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Welk dagdeel heeft dan jouw voorkeur? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 
 
 


 OchtendMiddagAvond
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag


 
  
 
 

Zou je voor je vragen over de opvoeding een inloopspreekuur (zonder afspraak) willen bezoeken?

 
 
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Welk dagdeel heeft dan jouw voorkeur? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 
 
 


 OchtendMiddagAvond
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag


 
  
 
 

Zou je voor je vragen over de opvoeding willen dat een pedagoog bij jullie thuis langskomt?

 
 
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Zou je voor je vragen over de opvoeding of ontwikkeling telefonisch contact willen met een pedagoog?

 
 
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Zou je voor je vragen over de opvoeding of ontwikkeling online advies willen van een pedagoog?

 
 
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Hoe zou je online advies willen? (meerdere antwoorden mogelijk)

 
 
 
Van een pedagogisch adviseur van de GGD
Via een landelijke ouder-chat
Geen voorkeur
Anders, namelijk: 
 
  
 
 

Zou je een opvoedcursus of -workshop willen volgen?

 
 
 
Ja
Nee
 
  
 
 Wat heeft jouw voorkeur?   
 
Een (wekelijkse) cursus
Een (eenmalige) workshop
Geen voorkeur
 
  
 
 

Over welk(e) onderwerp(en) zou je een cursus of workshop willen volgen? 

 
 
 
Hechting/praten met je baby
Positief opvoeden (regels, grenzen, ongehoorzaamheid, leren luisteren)
Omgaan met peuters (o.a. driftbuien)
Ouderschap
Mindful opvoeden
Opvoeden in je eentje
Opvoeden na echtscheiding
Sociale vaardigheidstraining voor uw kind(eren) (SOVA)
Cursus voor kinderen in echtscheidingssituaties
Een ander onderwerp, namelijk: 
 
  
 
 

Welk dagdeel heeft dan jouw voorkeur? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 
 
 


 OchtendMiddagAvond
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag


 
  
 
 

Zou je een webinar (online cursus of workshop) over opvoeding willen volgen?

 
 
 
Ja
Nee
 
  
 
 Welk dagdeel heeft dan jouw voorkeur? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)   
 


 OchtendMiddagAvond
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag


 
  
 
 

Over welk(e) onderwerp(en) zou je een webinar willen volgen? (meerdere antwoorden mogelijk)

 
 
 
Hechting/praten met je baby
Positief opvoeden (regels, grenzen, belonen, straffen)
Omgaan met peuters (o.a. driftbuien)
Ouderschap
Mindful opvoeden
Opvoeden in je eentje
Opvoeden na scheiding
Sociale vaardigheidstraining voor je kind(eren) (SOVA)
Cursus voor kinderen in echtscheidingssituaties (KES)
Een ander onderwerp, namelijk: 
 
  
 
 

Zou je nog op een andere manier opvoedadvies willen krijgen?

 
 
 
Nee
Ja, namelijk: 
 
  
 
 

Ben je bekend met het opvoedspreekuur van de GGD?

 
 
 
Ja
Nee
 
  
 
 Heb je ooit het opvoedspreekuur bezocht?   
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Wat was je ervaring met het opvoedspreekuur van de GGD?

 
 
 
 
  
 
 

Wat is de reden dat je het opvoedspreekuur nooit hebt bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk)

 
 
 
Ik heb er geen behoefte aan (gehad)
Ik heb ergens anders hulp gezocht
De tijden kwamen niet uit
Het duurde te lang voordat ik terecht kon
Anders, namelijk: 
 
  
 
 Kijk je weleens naar de informatie van het Middelpunt op de website van de gemeente Landsmeer?   
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Wat vind je van deze informatie op de website? (mis je bijvoorbeeld informatie?)
 

 
 
 
 
  
 
 Kijk je wel eens op de website van GGD Zaanstreek-Waterland?   
 
Ja
Nee
 
  
 
 

Wat vind je van de informatie op de website van de GGD? (mis je bijvoorbeeld bepaalde informatie?)
 

 
 
 
 
  
 

N.B. Deze vragenlijst is opgesteld conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We gebruiken de ingevulde gegevens alleen voor bovenstaand doel en wissen ze direct na afloop van het onderzoek.

 
 
  Verzenden