Routing

Met routing wordt bedoeld dat u respondenten met verschillende antwoorden naar verschillende pagina's leidt.
Schematisch ziet het er zo uit:

Werkwijze

routing menu
De routing kunt u alleen instellen voor de 1 antwoord vraag. Bij deze vraag is een menu-item 'Routing' opgenomen in het edit menu.
Via dit menu komt u op een pagina om de routing in te stellen.
Tijdens het beheer van uw enquête wordt de routing instelling op de pagina getoond, tijdens het invullen van de enquête is deze indicatie niet zichtbaar.

Routing aan het eind van de pagina

Naast het instellen van de routing per antwoordoptie, kunt u ook routing instellen aan het eind van een pagina.
De respondent(e) wordt geleid naar de ingestelde pagina.