Afbeelding

WOONBEHOEFTEONDERZOEK SIMPELVELD                                                                  


Hoe zorgen we er voor dat de woningen in de gemeente Simpelveld zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van onze inwoners? Met de informatie uit deze enquête hopen we daar een helder beeld van te krijgen. Als gemeente kunnen we daarmee aan de slag, zodat iedereen zo prettig mogelijk kan wonen, passend bij inkomen en leefsituatie.

Alle gegevens worden anoniem verwerkt en met de informatie gaan we vertrouwelijk om. We verzoeken u de vragen zo realistisch mogelijk in te vullen en rekening te houden met uw eigen (financiële) mogelijkheden op dit moment.

Bij voorbaat dank voor uw deelname.

 
 
  Enquete downloaden