Afbeelding

WOONBEHOEFTEONDERZOEK VOERENDAAL 2018


Fijn dat u meedoet aan deze enquête! Bij voorbaat danken wij u voor uw deelname.


We verzoeken u de vragen zo realistisch mogelijk in te vullen en rekening te houden met uw eigen situatie en mogelijkheden op dit moment. We verwerken alle gegevens anoniem en gaan vertrouwelijk om met de informatie.