Afbeelding
 

Enquête ‘Vroegtijdig signaleren depressieve klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders’

Bijgaand vind je een online vragenlijst waarmee we zicht willen krijgen op wat de huidige ervaringen zijn van professionals op het gebied van depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders. Vragen gaan onder andere over het signaleren van klachten, al dan niet doorverwijzen en zo ja, naar welke interventies of professionals, en wat er mist op dit gebied. Met de antwoorden krijgen we een beeld van de huidige situatie en kunnen we gericht werken aan verbetering.
De inventarisatie wordt breed uitgezet onder zorgverleners die betrokken zijn bij de geboortezorg en binnen de JGZ.

Ook zijn we op zoek naar organisaties die - naast signaleren en toeleiden van zwangere vrouwen of pas bevallen vrouwen naar de juiste hulp - ook zelf vormen van aanbod aanbieden.

Wij vragen je vóór 3 juni 2019 de enquête in te vullen. Dit zal ongeveer 15 minuten kosten.  
LET OP: De antwoorden kunnen niet tussentijds opgeslagen worden, dus graag in één keer alle vragen beantwoorden en na de laatste vraag op ‘Verzenden’ klikken. 

Aanleiding
Aanstaande en pas bevallen moeders zijn een risicogroep voor het krijgen van een depressie.
GGD GHOR Nederland is, samen met Academische werkplaats Jeugd Twente, het Trimbos-instituut, KNOV en het NCJ, gestart met een landelijk project gericht op de preventie van depressie bij aanstaande en pas bevallen moeders. Het doel van het project 'Depressiepreventie aanstaande- en pas bevallen moeders' is het verbeteren van de samenwerking in de geboortezorgketen, waarbij depressieve klachten bij aankomende en pas bevallen moeders tijdig gesignaleerd worden en deze vrouwen met depressieve klachten naar de juiste behandeling of begeleiding worden toegeleid en ondersteund.


Alvast hartelijk dank voor je medewerking!


Merel Linthorst – GGD GHOR Nederland
Odile Smeets – Trimbos Instituut
Inge Oreel – NCJ
Nicole van Melsen - KNOV
Angarath van der Zee – Academische Werkplaats Jeugd in Twente

Voor meer informatie of bij vragen kun je projectleider Merel Linthorst benaderen op depressiepreventiejongemoeders@ggdghor.nl of 06-36515591

De uitkomsten van de enquête worden anoniem verwerkt en gedeeld door middel van een rapportage. Persoonlijke gegevens zoals naam en emailadres zijn niet verplicht en worden alleen gebruikt om in het kader van deze enquete aanvullende informatie uit te wisselen. Persoonlijke gegevens worden na verwerking gewist.