Afbeelding
  Enquête Schimmelvorming in Nederlandse orgels
 
 
 
 

Deze enquête hoort bij het artikel ‘Schimmelvorming in orgels: een onderschat probleem? Verslag van een Colloquium in Erfurt’, dat Jaap Jan Steensma publiceerde in het tijdschrift Het Orgel 114/1 (januari 2018) 38-42. Dit artikel ging over het feit dat schimmelvorming in orgels in Duitsland als een groot probleem wordt ervaren.

De vraag is nu: moeten we ons in Nederland ook zorgen maken, of valt het allemaal wel mee?
Om op die vraag een antwoord te krijgen, is deze enquête ontwikkeld. Iedereen die toegang heeft tot het inwendige van een of meer orgels wordt verzocht deze enquête in te vullen. U kunt per orgel één enquêteformulier invullen.

Met de resultaten van de enquête hopen we een goede indruk te krijgen of en zo ja, in hoeverre het probleem van schimmelvorming in Nederlandse orgels herkend wordt.

Let op! Ook als er er géén schimmel wordt geconstateerd in een orgel, is het tóch belangrijk de enquête in te vullen. ‘In dit orgel is geen schimmel gezien’ is immers relevante informatie als we een schadebeeld voor heel Nederland in kaart zouden willen brengen.

Foto's van de schimmelvorming in het orgel, waarover u dit formulier invult, kunt u mailen naar: jaapjan@orgeladvies.nl

De enquête kan tot 1 april 2018 ingevuld worden.
 
 Uw naam:   
 
 
  
 
 Wat is uw functie? (bijv. organist, orgelbouwer)