Afbeelding

Geachte heer, mevrouw,

Uw kind maakt gebruik van kinderopvang. Dat gebeurt in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder. Deze opvangsoorten worden - uitgezonderd de gastouder - jaarlijks bezocht door de inspecteur kinderopvang van de GGD. Gastouders worden minder vaak bezocht, maar het gastouderbureau dat de gastouder bemiddelt en begeleidt krijgt wel jaarlijks bezoek van de inspectie.

De inspecteur maakt een verslag van het bezoek: het inspectierapport. Dit wordt gestuurd aan de voorziening (de eigenaar) en ook de gemeente ontvangt een exemplaar. Het rapport moet op de website van de organisatie te vinden zijn.

GGD GHOR Nederland ondersteunt de inspecteurs bij de GGD'en. We willen graag weten wat u van het inspectierapport vindt. Eén van de vragen is bijvoorbeeld: Herkent u uw kinderopvang in het rapport. De vragen gaan overigens niet over of het klopt wat de inspecteur vindt.

Het invullen van de enquête kost ongeveer een kwartier. De resultaten worden anoniem verwerkt. 

Wilt u de enquête voor 14 december 2019 invullen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Fred van der Wal: fvanderwal@ggdghor.nl, voor technische vragen met Marjolein Brink: mbrink@ggdghor.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking
 

Basisgegevens
 
 Mijn kind gaat naar een: 
(Heeft u kinderen op verschillende opvangvoorzieningen, wilt u dan de vragen beantwoorden voor de opvang van het jongste kind) 
 
 
kinderdagverblijf
buitenschoolse opvang
gastouder
 
  
 
 In welke gemeente staat de opvang van uw kind?