HR Shared Service Center: THE NEXT STEP!
"De routebepaling met behulp van een HR IT Strategie"

 

Algemeen

 
 

1) Bij welke organisatie bent u werkzaam?

 
 
 
 
  
 
 

2) Wat is uw positie/functie?

 
 
 
 
  
 

Shared Service Center (SSC)

 
 

3) Heeft uw organisatie een SSC ingericht?

 
 
 
a. Nee
b. Ja, voor HR
c. Ja, voor meerdere disciplines (o.a. HR, Finance etc.)
Overige,  
 
  
 
 

4) Voldoet het SSC aan onderstaande doelstellingen? Vink aan wat van toepassing is.

 
 
 
a. Reduceren van kosten
b. Verhogen van de klanttevredenheid
c. Realiseren van synergie
d. Verhogen van de professionaliteit en kwaliteit van ondersteunende en uitvoerende processen
e. Verhogen van de arbeidsproductiviteit in ondersteunende taken en administratief operationele taken
f. Beter beheersen van outsourcing
g. Versterken van het delen van kennis en ervaring door de hele onderneming
h. Vergroten van de strategische flexibiliteit
i. Vergroten van de transparantie in de organisatie
 
  
 
 

5) Wat voor cijfer zou u zelf geven aan de dienstverlening van uw HR SSC (1-10)?

 
 
 
 
  
 
 

6) Heeft u kennisborging in een SSC opgenomen als onderdeel van uw processen?

 
 
 
a. Ja
b. Nee
c. Nee, anders 
 
  
 

HR Strategie

 
 

7) Heeft u een HR IT strategie in lijn met de HR doelen?

 
 
 
a. Nee
b. Beperkt
c. Ja, maar gedateerd
d. Ja, recent gemaakt of geactualiseerd
 
  
 
 

8) Denkt u dat een HR IT strategie substantieel bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstelling van HR en/of het SSC?

 
 
 
a. Nee
b. Beperkt
c. Ja
 
  
 
 

9) Zijn er contractuele afspraken met afnemers omtrent de dienstverlening van het SSC?

 
 
 
a. Nee
b. Ja, er zijn afspraken gemaakt middels SLA's
Ja, anders 
 
  
 

IT Ondersteuning

 
 

10) Hanteert uw organisatie een Best-of-Breed of integraal IT (ERP) beleid?

 
 
 
a. Ja
b. Nee
c. Nee, anders 
 
  
 
 

11) Levert uw huidige IT ondersteuning antwoord op de vraag: wat is de totale werkvoorraad van mijn SSC?

 
 
 
a. Ja
b. Nee
c. Nee, anders 
 
  
 
 

12) Is uw organisatie in staat om de oplossnelheid van het SSC te meten?

 
 
 
a. Ja
b. Nee
c. Nee, anders 
 
  
 
 

13) Wordt de klanttevredenheid van de SSC HR klanten gemeten?

 
 
 
a. Ja
b. Nee
 
  
 
 

14) Hoeveel procent van de totale klantvraag wordt via self service scenario's afgehandeld?

 
 
 
 
  
 
 

15) Hoeveel procent van de totale klantvraag wordt telefonisch afgehandeld?

 
 
 
 
  
 
 

16) Welke lessons learned zou u graag met uw vakgenoten willen delen?

 
 
 
 
  
 
 
  Verzenden