ONDERGROND: IMPULSEN VOOR BURGERSCHAP,
LEVENSBESCHOUWING EN SOCIAAL-EMOTIONEEL LEREN
 
 
 
 

Geweldig dat u de vragenlijst over het project ONDERGROND wilt invullen.

De eerste 20 scholen die de ingevulde enquête verstuurd hebben, ontvangen een boekenbon ter waarde van €25,00 cadeau!

ONDERGROND is een pilotproject voor de leerjaren 1 en 2 van het vmbo en sluit aan bij de recente voorstellen van curriculum.nu zoals op 10 oktober jl. gepresenteerd aan minister Arie Slob. Het doel is om van ONDERGROND een volwaardige leerlijn voor alle leerjaren van het VO te maken die burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren in samenhang presenteert. Niet als extra vak, maar integraal aangeboden.

Wij willen graag van u weten of onze pilot volgens u aansluit bij de mogelijkheden en wensen van uw school. Om de vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen, heeft u het volgende nodig:

1. De website ondergrond.kwintessens.nl.
2. Pagina 18 en 19 uit het magazine Ondergrond. Klik hier om die pagina’s te bekijken.


Dank voor uw betrokkenheid en inzet!
 
 De lesactiviteiten op de website beoordeel ik inhoudelijk met het volgende rapportcijfer:   
 
 
  
 
 De lesactiviteiten zou ik als start van de les…   
 
niet gebruiken
waarschijnlijk gebruiken
zeker gebruiken
 
  
 
 Als ik de lesactiviteiten gebruik, doe ik dat…   
 
1x per week
2x per week
3x per week
4x per week
5x per week
 
  
 
 De lesactiviteiten zijn goed afgestemd op de leefwereld van mijn leerlingen.   
 
helemaal mee oneens
mee oneens
mee eens
helemaal mee eens
 
  
 
 De lesactiviteiten zijn afwisselend qua vorm en inhoud.   
 
helemaal mee oneens
mee oneens
mee eens
helemaal mee eens
 
  
 
 Het is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van mijn leerlingen om burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren in alle vakken te laten terugkomen.   
 
helemaal mee oneens
mee oneens
mee eens
helemaal mee eens
 
  
 
 In het magazine ONDERGROND staan op pagina 18/19 suggesties om bij zoveel mogelijk vakken impulsen voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren te geven. Wat vindt u daarvan?   
 
niet nuttig
nuttig
belangrijk
zeer belangrijk
 
  
 
 Wat vindt u van de suggesties op pagina 18/19 in het magazine ONDERGROND?   
 
onbruikbaar
bruikbaar
zeer bruikbaar
 
  
 
 In hoeverre vindt u het belangrijk dat uw school met een methodische aanpak voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren gaat werken?   
 


  0 1 2 3 4 5 6 7 8 910
Zeer onbelangrijkZeer belangrijk