Beste leerkracht,

Onlangs heeft u deelgenomen aan de regeling Museumschatten. Zou u een aantal vragen over deze regeling willen beantwoorden? De uitkomsten van dit onderzoek zullen gebruikt worden voor het maken van toekomstig beleid op de vergoedingsregeling van museumbezoek. Het invullen van de enquete kost u 5 minuten. Hartelijk dank alvast!
 
 Met welke leerja(a)r(en) bent u naar het museum geweest?   
 
 
  
 
 Met welk niveau bent u naar het museum geweest?   
 
 
  
 
 In het kader van welk(e) vak(ken) bent u naar het museum geweest?   
 
 
  
 
 Welk museum heeft u bezocht met uw leerlingen? Waarom dit museum?   
 
 
  
 
 Had dit bezoek ook kunnen plaatsvinden zonder de vergoedingsregeling?   
 
Ja
Nee
Toelichting:
 
  
 
 Wat heeft u in het museum gedaan?   
 
De leerlingen liepen zelfstandig door het museum met een opdracht vanuit school
De leerlingen kregen een rondleiding door docenten van de school
De leerlingen kregen een rondleiding door medewerkers van het museum
De leerlingen volgden een programma van het museum, bijvoorbeeld een workshop met gerichte opdrachten
Anders: 
Toelichting:
 
  
 
 Zou u volgend jaar weer willen deelnemen aan de vergoedingsregeling?   
 
Ja
Nee
Toelichting:
 
  
 
 Heeft u suggesties ter verbetering van de vergoedingsregeling Museumschatten?   
 
 
  
 
 Bent u tevreden over het contact met Erfgoed Brabant met betrekking tot de vergoedingsregeling?   
 
Ja
Nee
Toelichting:
 
  
 
 
  Verzenden