Introductie

Vorig jaar is de Taskforce Somatiek en Psychiatrie van de NVvP van start gegaan. De Taskforce maakt zich hard voor het wegnemen van belemmeringen die de psychiatrische patiënt gedurende de levensloop -zowel bij de diagnostiek als de behandeling- ondervindt van het gezondheidszorgsysteem en de toegang daartoe. In de GGZ komen somatische problematiek en ongezonde leefstijl veelvuldig voor. Het is bekend dat psychiatrische patiënten gemiddeld 10-20 jaar eerder overlijden en dat patiënten met somatische co-morbiditeit een zeer slechte kwaliteit van leven hebben.

De Taskforce wil graag van de leden van de NVvP weten hoe zij aan kijken tegen somatiek en welke somatische problemen van psychiatrische patiënten we als psychiaters zelf diagnosticeren en behandelen.

Nb. Per vraag is één antwoord mogelijk.