CornerImage 
 
 


VVOJ-onderzoek Beroep op Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)


WOB in stappen

fase 1   van indienen verzoek tot besluit: maximaal 28 dagen  

fase 2   bezwaar aantekenen tegen afwijzing verzoek: binnen zes weken  

fase 3   behandeling bezwaar: zes tot tien weken

fase 4   beroep tegen beslissing bij bestuursrechter: geen termijn

fase 5   hoger beroep bij Raad van State: geen termijn

 
Profiel respondent
 
CornerImageWat is uw huidige functie? 
 
Hoofdredacteur
Eindredacteur
Bureauredacteur
Journalist
Onderzoeker-publicist
Anders: 
 
 
CornerImageHoe verricht u deze functie? 
 
(Hoofdzakelijk) in loondienst
(Hoofdzakelijk) als freelancer
 
 
CornerImageWat is uw geslacht? 
 
Man
Vrouw
 
 
CornerImageIn welke leeftijdscategorie valt u? 
 
Tot 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 en ouder
W.n.z.
 
 
CornerImageHoelang bent u als journalist/redacteur werkzaam? 
 
Minder dan vijf jaar
Vijf tot tien jaar
Meer dan tien jaar
N.v.t.
 
 
CornerImageBeschouwt u zich als hardcore-onderzoeksjournalist of eerder als journalist die naast zijn ‘gewone’ journalistieke werkzaamheden ook op eigen onderzoek gebaseerde publicaties verzorgt? 
 
Primair onderzoekjournalist
Primair algemeen journalist
Verhouding ongeveer fifty-fifty
Anders: 
 
 
CornerImageHoe zou u het medium typeren waarvoor u (voornamelijk) werkt? 
 
Gratis dagblad
Betaald dagblad
Week/opinieblad
Actualiteitenrubriek radio/TV
Achtergrondrubriek/documentaire radio/TV (bijvoorbeeld Zembla of Reporter (NL), of Koppen of Telefacts (BE))
Webkrant/webmagazine
Anders: 
 
 
CornerImageBent u lid van een beroepsorganisatie van journalisten? 
 
Ja, van de VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten)
Ja, van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten)
Ja, van de VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten)
Nee, ik ben geen lid van een beroepsorganisatie van journalisten
Anders: 
 
 
CornerImageHeeft u wel eens een beroep gedaan op de WOB? 
 
Ja
Nee